hamag bicro

Izjava o sufinanciranju

Bisa-servis d.o.o. – krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”