Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini

Jeste li znali da sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, poslodavac može svojim zaposlenicima tijekom 2019. godine neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn kao nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika?

Nagradu za radne rezultate moguće je isplatiti isključivo na tekući račun zaposlenika. Znači, nije dozvoljena neoporeziva isplata nagrade u gotovini, u naravi, prijebojem i sl.  Ako radnik radi kod više poslodavaca, nagradu za radne rezultate neoporezivo može ostvariti u ukupnoj svoti od 5.000,00 kn od svih isplatitelja. To znači da radnici koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme/dopunsko zapošljavanje ili radnici koji kod poslodavca nisu radili cijelo porezno razdoblje, trebaju dati izjavu u kojoj su svoti primili nagradu za radne rezultate od drugog poslodavca. Nagradu je moguće isplaćivati i mjesečno, što znači da bi uz plaću mjesečno mogli neoporezivo isplatiti svakom djelatniku do 416,67 kn neto.

Tijekom godine poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn kao nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja.

Stupila je na snagu i još jedna pozitivna novost vezano uz mogućnost neoporezivih isplata kao demografska mjera Vlade RH: od 2019.godine povećava se neoporezivi iznos za nagradu za novorođenče. Tako od 2019. iznos neoporezive naknade za novorođeno dijete iznosi 10.000,00 kn, što znači da poslodavci imaju pravo isplatiti neoporezivo 10.000,00 kn zaposlenici za novorođeno dijete.

Odredba o neoporezivoj isplati božićnice, regresa i drugih prigodnih nagrada i dalje stoji, tako da poslodavac pored nagrade za radne rezultate može neoporezivo isplatiti radniku godišnje do 2.500,00 kn na tekući račun, u gotovini ili u naravi; 600,00 kn za dar djetetu do 15. godine i 600,00 kn dar djelatnicima u naravi.