Porezna reforma 2019. – PDV

Konačno je objavljena dugoočekivana porezna reforma, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. Sastoji se od niza mjera, a u nastavku dajemo skraćeni popis najvažnijih.

Promjena vezane uz PDV

U 2019. na snagu je stupilo smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to na isporuku:živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;

 • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
 • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
 • žive ribe;
 • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
 • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
 • svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće;
 • svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
 • svježih jaja peradi, u ljusci.

Od 1. siječnja 2020. opća stopa PDV-a smanjuje se sa 25% na 24%.

Dodatno, smanjena je porezna stopa PDV-a na 13% za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.


Promjene vezane uz doprinose

Porezna reforma donijela nam je promjene i po pitanju visine poreza i doprinosa koje za neke djelatnike donose povećanje neto plaće, ali ipak velika većina djelatnika ove promjene nije značajnije osjetila na svojim plaćama.

Najvažnije izmjene:

 • Povećanje iznosa porezne osnovice do 30.000,00 kn za primjenu porezne stope od 24%. Primjena stope 36% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kn, što znači da će se godišnji porez na dohodak plaćati po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.
 • Ukidanje dva doprinosa na osnovicu i to:
  doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i
  doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.
 • Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%
 • Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona što je za 2019. godinu 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba.

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove (uz već do sada propisano) neće se uzimati u obzir:
odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti;

 • stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja;
 • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke od nesamostalnog rada.