News

hamag bicro
Ostalo

Izjava o sufinanciranju

Bisa-servis d.o.o. – krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Porezi

Porezna reforma 2019. – PDV

Konačno je objavljena dugoočekivana porezna reforma, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. Sastoji se od niza mjera, a u nastavku dajemo skraćeni popis najvažnijih.

Promjena vezane uz PDV

U 2019. na snagu je stupilo smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to na isporuku:živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;

 • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
 • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
 • žive ribe;
 • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
 • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
 • svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće;
 • svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
 • svježih jaja peradi, u ljusci.

Od 1. siječnja 2020. opća stopa PDV-a smanjuje se sa 25% na 24%.

Dodatno, smanjena je porezna stopa PDV-a na 13% za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.


Promjene vezane uz doprinose

Porezna reforma donijela nam je promjene i po pitanju visine poreza i doprinosa koje za neke djelatnike donose povećanje neto plaće, ali ipak velika većina djelatnika ove promjene nije značajnije osjetila na svojim plaćama.

Najvažnije izmjene:

 • Povećanje iznosa porezne osnovice do 30.000,00 kn za primjenu porezne stope od 24%. Primjena stope 36% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kn, što znači da će se godišnji porez na dohodak plaćati po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.
 • Ukidanje dva doprinosa na osnovicu i to:
  doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i
  doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.
 • Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%
 • Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona što je za 2019. godinu 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba.

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove (uz već do sada propisano) neće se uzimati u obzir:
odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti;

 • stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja;
 • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke od nesamostalnog rada.
Računovodstvo

Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini

Jeste li znali da sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, poslodavac može svojim zaposlenicima tijekom 2019. godine neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn kao nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika?

Nagradu za radne rezultate moguće je isplatiti isključivo na tekući račun zaposlenika. Znači, nije dozvoljena neoporeziva isplata nagrade u gotovini, u naravi, prijebojem i sl.  Ako radnik radi kod više poslodavaca, nagradu za radne rezultate neoporezivo može ostvariti u ukupnoj svoti od 5.000,00 kn od svih isplatitelja. To znači da radnici koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme/dopunsko zapošljavanje ili radnici koji kod poslodavca nisu radili cijelo porezno razdoblje, trebaju dati izjavu u kojoj su svoti primili nagradu za radne rezultate od drugog poslodavca. Nagradu je moguće isplaćivati i mjesečno, što znači da bi uz plaću mjesečno mogli neoporezivo isplatiti svakom djelatniku do 416,67 kn neto.

Tijekom godine poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn kao nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja.

Stupila je na snagu i još jedna pozitivna novost vezano uz mogućnost neoporezivih isplata kao demografska mjera Vlade RH: od 2019.godine povećava se neoporezivi iznos za nagradu za novorođenče. Tako od 2019. iznos neoporezive naknade za novorođeno dijete iznosi 10.000,00 kn, što znači da poslodavci imaju pravo isplatiti neoporezivo 10.000,00 kn zaposlenici za novorođeno dijete.

Odredba o neoporezivoj isplati božićnice, regresa i drugih prigodnih nagrada i dalje stoji, tako da poslodavac pored nagrade za radne rezultate može neoporezivo isplatiti radniku godišnje do 2.500,00 kn na tekući račun, u gotovini ili u naravi; 600,00 kn za dar djetetu do 15. godine i 600,00 kn dar djelatnicima u naravi.

Ostalo

Predavanje o ravnopravnosti spolova

Dragi korisnici,

Ovih dana je u našoj tvrtki održano predavanje na temu ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i nediskriminacije za radnike.

Na predavanju smo se osvrnuli na problem ravnopravnosti spolova, prikazali smo statistike radnih mjesta i prosjeke plaća muške i ženske radne snage gdje se još uvijek vidi razlika u iznosima plaća za isto radno mjesto i sl. Iako je situacija iz godine u godinu bolja, tu nam je još uvijek otvoreno dosta prostora za poboljšanje po pitanju uvjeta, iznosa plaća i radnih mjesta za sve populacije.

Mi u Bisi Servis i dalje ćemo promicati jednake mogućnosti za sve i nediskriminaciju radnika.

Predavač je bila Ivana Arežina, vlasnica poduzeća. Prezentaciji su prisustvovale: Spomenka Čolić,prokurist,  Jasna Mišura, djelatnica, a prezentaciju su se pridržili i naši klijenti Roberta Kaminski iz tvrtke Fundit d.o.o. i Goran Butorac iz tvrtke Flink d.o.o..

Predavanje bilo uspješno o čemu svjedoče pozitivni komentari svih polaznika.