Analiza poslovanja

Trebate donijeti poslovnu odluku, a niste sigurni?

Uvidom u Vaše poslovne knjige, rado ćemo pomoći pri optimizaciji poslovanja u poreznom i poslovnom smislu. Na Vaš upit, preporučiti ćemo Vam evenutalne promjene poslovnih procesa, način vođenja poslovnih knjiga i slično.

Poslovne knjige

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava.

  • Dnevnik
  • Glavna knjiga
  • Blagajnički dnevnik
  • Knjiga ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
  • Analitičko knjigovodstvo opreme (materijalne i nematerijalne imovine)
  • Saldakonti kupaca (IOS)

Financijski izvještaji

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.

  • Godišnja bilanca
  • Godišnji račun dobiti i gubitka (RDG)
  • Godišnji statistički izvještaj (GFI-pod)
  • Izrada mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih računovodstvenih konsolidiranih izvještaja

Kako radimo?

Uspješno vođenje društva podrazumijeva razumijevanje osnovnih pojmova iz svijeta financija. Financije su jedan od najbitnijih elemenata poslovanja. Financijski podaci i izvještaji su temelj za daljnje aktivnosti društva i daju ključne informacije za donošenje poslovnih odluka. Naše dugogodišnje iskustvo omogućit će, nakon uvida u Vaše poslovne knjige, a poštivajući osnovne ekonomske zakone, da Vam približimo financijsku materiju i ispravno Vas savjetujemo u svrhu boljeg poslovanja.

Imate dodatna
pitanja?

Kontaktirajte nas ili zatražite ponudu. Povratno ćemo se javiti u najkraćem mogućem roku.