Obračun plaća

Obračun plaća, predaja dokumentacije i izvješćivanje

Pružamo kompletnu uslugu obračuna plaća. Uslugu obračuna plaća pružamo u sklopu ostalih usluga ili zasebno, odnosno  možemo obračunavati i samo plaće.

Obračun

Obračun svih vrsta plaća, doprinosa i dodataka.

 • Obračun plaća s plaćama u naravi, bolovanjima na teret firme ili fonda
 • Obračun prekovremenih sati rada, rada nedjeljom, noćnim radom ili radom za blagdane, obveznim doprinosima, porezima i prirezima na i iz plaće
 • Obračun obustava na plaće, stimulacija, tuzemnih i inozemnih dnevnica temeljem putnih naloga
 • Obračun plaća za izaslane radnike
 • Obračun mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih bonusa

Dokumentacija

Izrada kompletne popratne dokumentacije.

 • Izrada virmana i priprema medija za obračun plaća
 • Izrada obrazaca za porodiljne dopuste
 • Izrada zahtjeva HZZO-u za refundaciju bolovanja
 • Izrada sve popratne dokumentacije vezane za obračun plaća (JOPPD, IP)
 • Predaja dokumentacije o obračunima plaća odgovarajućim institucijama ili putem interneta
 • Izrada temeljnice plaća/bonusa u Excel formatu u unaprijed zadanoj formi
 • Primopredaja dokumentacije na lokaciji korisnika

Izvješća

Izrada zakonskih dodatnih izvještaja te ostalih izvještaja prema zahtjevu korisnika.

 • Izrada RAD1-G izvješća
 • Obračun poreza i prireza na godišnjem nivou
 • Pripremanje neoporezivih isplata (božićnice, uskrsnice, regresi i otpremnine)
 • Izrada obračuna autorskih ugovora ili ugovora o djelu
 • Obrada putnih naloga

Kako radimo?

Uslugu obračuna plaća pružamo klijentima uz ostale računovodstvene usluge. No, obračun plaća radimo i, neovisno o ostalim uslugama, za klijente koji imaju interno računovodstvo, ali zbog tajnosti informacija i/ili uštede vremena, odluče obračun plaća raditi eksterno.

Prema dogovoru, radimo obračun satnice, stimulacija, prekovremenih sati i obračun naknade za bolovanje temeljem dostavljenih podataka u dogovorenom obliku. Vodimo brigu o poreznim propisima i pravovremeno smo informirani o  promjenama iz područja poreznog i radnog zakonodavstva. Gotove podatke za isplatu plaća dostavljamo na točno dogovoreni datum i u dogovorenom formatu:  ispis naloga na papir i/ili datoteka spremna za učitavanje u aplikacije za internet bankarstvo.

Imate dodatna
pitanja?

Kontaktirajte nas ili zatražite ponudu. Povratno ćemo se javiti u najkraćem mogućem roku.